สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   199  
2 Apr 2024   258  
3 Apr 2024   161  
4 Apr 2024   287  
5 Apr 2024   211  
6 Apr 2024   235  
7 Apr 2024   159  
8 Apr 2024   169  
9 Apr 2024   336  
10 Apr 2024   146  
11 Apr 2024   301  
12 Apr 2024   184  
13 Apr 2024   179  
14 Apr 2024   262  
15 Apr 2024   255  
16 Apr 2024   281  
17 Apr 2024   222  
18 Apr 2024   316  
19 Apr 2024   277  
20 Apr 2024   271  
21 Apr 2024   234  
22 Apr 2024   626  
23 Apr 2024   602  
24 Apr 2024   367  
25 Apr 2024   533  
26 Apr 2024   611  
27 Apr 2024   180  
28 Apr 2024   200  
29 Apr 2024   210  
30 Apr 2024   371