สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2024   288  
2 Jul 2024   343  
3 Jul 2024   199  
4 Jul 2024   366  
5 Jul 2024   217  
6 Jul 2024   188  
7 Jul 2024   181  
8 Jul 2024   216  
9 Jul 2024   321  
10 Jul 2024   439  
11 Jul 2024   612  
12 Jul 2024   253  
13 Jul 2024   483  
14 Jul 2024   218  
15 Jul 2024   388  
16 Jul 2024   345  
17 Jul 2024   187  
18 Jul 2024   338  
19 Jul 2024   252  
20 Jul 2024   172  
21 Jul 2024   221  
22 Jul 2024   259  
23 Jul 2024   283  
24 Jul 2024   1430  
25 Jul 2024   20  
26 Jul 2024   0  
27 Jul 2024   0  
28 Jul 2024   0  
29 Jul 2024   0  
30 Jul 2024   0  
31 Jul 2024   0