ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563


บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด

         ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ MARATHON จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการจำหน่ายมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์สำหรับงานเรือ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ทำให้ได้รับการยอมรับ ทั้งในส่วนราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การบินไทย การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลของรัฐ และในส่วนภาคเอกชน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคาร โรงแรม รีสอร์ท อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

         นอกจากนี้ในเวลาต่อมาบริษัทยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า THOMSON TECHNOLOGY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศแคนาดาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการคุณภาพและการบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ และในปัจจุบันอีกบทพิสูจน์หนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก MARATHON ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 95 ปี ในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และขยายเครือข่ายโรงงานผลิตจนสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แบบมาตรฐาน NEMA มอเตอร์มาตรฐาน IEC มอเตอร์กันระเบิด (EXPLOSION PROOF MOTOR) มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HIGH EFFICIENCY MOTOR) มอเตอร์แรงดันสูง (MEDIUM VOLTAGE MOTOR) มอเตอร์ชนิดสองความเร็วควบคุม (TWO SPEED MOTOR)โดยมีขนาด ตั้งแต่ 0.18 – 5,000 kW. และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้านานสูงสุดถึง 5 ปีในบางรุ่น

          และล่าสุดกับผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยี่ห้อ CMG มาตรฐานออสเตรเลียซึ่งได้รับ  ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ บริษัท REGAL BELOIT USA ที่เป็นผู้นำในด้านการ ผลิตมอเตอร์ที่มีชื่อเสียง สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมมากมาย เช่น Leeson, Lincoln, Rotor ฯลฯ ซึ่งทาง บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ทั้งในด้านความหลากหลาย คุณภาพ และ บริการ

   • ปี พ.ศ. 2536 : เริ่มก่อตั้งบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย อัลเทอร์
     เนเตอร์ MARATHON จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

   • ปี พ.ศ. 2545 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดควบคุมเครื่อง
     กำเนิดไฟฟ้า THOMSON TECHNOLOGY จากประเทศแคนาดา

   • ปี พ.ศ. 2545 : ก่อตั้งบริษัท เซนทรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง
     เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรวมทั้งจัดหาอะไหล่และบริการ

   • ปี พ.ศ. 2551 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์
     มอเตอร์ Marathon จากประเทศสหรัฐอเมริกา

   • ปี พ.ศ. 2553 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์
     มอเตอร์ CMG จากประเทศออสเตรเลีย และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในกลุ่ม REGAL