ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส คืออะไร มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

             มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างแรงหมุนหรือแรงกลให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้า จัดได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นพื้นฐานให้กับอุปกรณ์ที่ใช้แรงหมุนในการใช้งานมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พัดลม เครื่องมือช่าง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (D.C Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับอย่างไร?

             ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นระบบไฟฟ้าที่มีการเดินทางของไฟฟ้าในรูปแบบสลับไปและกลับตลอดเวลา มีการสลับขั้วบวกและขั้วลบกันอยู่ตลอดเวลา ต่างจากกระแสตรงที่วิ่งไปทางเดียวและไม่ไหลกลับมาอีก ซึ่งข้อดีของระบบไฟฟ้ากระแสสลับคือ สามารถเดินทางได้ไกล กำลังไฟไม่ตก และสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงต่ำได้ด้วยการแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกผลิตมาให้เหมาะที่จะใช้งานกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่ทุกประเทศใช้งานกันเป็นหลัก เนื่องจากข้อดีในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟได้ในระยะทางที่ไกลมากกว่า และเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟมาก ๆ โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแบ่งออกได้อีก 3 ชนิด ตามการใช้งาน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 1 เฟส แบบ 2 เฟส และ แบบ 3 เฟส

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เหมาะที่จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร?

             ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟสนั้นจะให้แรงดันไฟฟ้าได้สูงมาก การทำงานแบบ 3 เฟสจะเน้นในเรื่องของแสงสว่างที่มากกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และเครื่องจักรในโรงงานเป็นหลัก ไม่ค่อยนำไปใช้ภายในบ้านมากนัก ซึ่งระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสนี้จะเหมาะกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูง และต้องการความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส จึงเป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม โดยข้อแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส กับแบบอื่น ๆ คือ

- ความเร็วรอบหมุนค่อนข้างคงที่
- สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงพิกัดของมอเตอร์ หากใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
- สามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ เช่น เครื่องจักรกล เครื่องปั๊ม เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่

มอเตอร์ไฟฟ้า

             จะเห็นได้ว่า มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด 3 เฟสนั้นนิยมนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มักจะมีแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานอยู่มากมาย การเลือกใช้แบบ 3 เฟสจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและได้คุณภาพมากกว่า หากต้องการมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ต้อง บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ศูนย์จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์แรงดันสูง ผลิตด้วยมาตรฐาน IEC จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น ยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

-------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

ทำความรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Motor)

มาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทต่างๆกัน