ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

มอเตอร์กันระเบิดมอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยง

ทำงานให้ปลอดภัยขึ้นด้วยการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดในพื้นที่เสี่ยง 

พื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่อันตราย (hazardous location) เป็นพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย การระเบิดเนื่องจากก๊าซหรือไอระเหยไวไฟ ของเหลวที่ติดไฟง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าระเบิดหรือการลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้ 
 

มอเตอร์กันระเบิด

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ควรทำการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดสำหรับพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การทำงานของระบบในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและช่วยในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้ 

มอเตอร์กันระเบิด ถูกพัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน มีการป้องกันในระดับที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยมอเตอร์กันระเบิดจะไม่ก่อให้เกิดการสปาร์ค ในการทำงาน จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สถานที่ไวไฟ หรือสถานที่มีความเสี่ยงในกระบวนการอุตสาหกรรม 


บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์ Marathon มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำหน่ายมอเตอร์มาตรฐาน IEC ด้วยคุณภาพและลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ทำให้เราได้รับการยอมรับเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างก้าวขวาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรายินดีให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายมีฉลากประสิทธิภาพสูงทุกรุ่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิดสำหรับการใช้งานในพื้นที่อันตราย และมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย