ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

          บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ MARATHON จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมให้จำหน่ายมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์สำหรับงานเรือ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า ทั้งในส่วนราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การบินไทย การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลของรัฐ และในส่วนภาคเอกชน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคาร โรงแรม รีสอร์ท อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งทาง บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ทั้งในด้านความหลากหลาย คุณภาพ และ บริการ

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

หัวข้อที่จะติดต่อสอบถามข้อมูล