สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2024   237  
2 Jun 2024   200  
3 Jun 2024   272  
4 Jun 2024   351  
5 Jun 2024   226  
6 Jun 2024   331  
7 Jun 2024   192  
8 Jun 2024   144  
9 Jun 2024   145  
10 Jun 2024   206  
11 Jun 2024   300  
12 Jun 2024   280  
13 Jun 2024   317  
14 Jun 2024   210  
15 Jun 2024   219  
16 Jun 2024   206  
17 Jun 2024   238  
18 Jun 2024   357  
19 Jun 2024   192  
20 Jun 2024   308  
21 Jun 2024   238  
22 Jun 2024   162  
23 Jun 2024   315  
24 Jun 2024   259  
25 Jun 2024   469  
26 Jun 2024   208  
27 Jun 2024   365  
28 Jun 2024   187  
29 Jun 2024   132  
30 Jun 2024   295