ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง High Voltage Motor รุ่น HAA

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : HAA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง High Voltage Motor รุ่น HAA

"มาตรฐาน" มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง
 - มอเตอร์เฟรมเหล็กประดิษฐ์
 - ขนาดเฟรม 355- 630
 - 2, 4, 6, 8, 10, 12 ขั้ว
 - IC611 (CACA)
 - IP55
 - 185kW - 2240kW
 - 50Hz: 3kV 3.3kV 4.16kV 5kV 6kV 6.6kV 10kV
 - 60Hz: 4kV 4.16kV 6.6kV 13.8kV
 - มอเตอร์ที่สามารถปรับแต่งเองแก้ไขได้จาก "Standard Line"
 - สูงถึง 9,000kW, 1,000 เฟรม, แรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง