ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 88 003 5563

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด (ต่อไปนี้ใช้คำว่า “บริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ได้อธิบายความหมายและการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ https://www.มอเตอร์ไฟฟ้า.com ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการคุกกี้ และสิทธิของท่านในฐานะเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การบริหารจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่นๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าของท่าน

ข้อมูลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้

หากท่านตกลงยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและการตั้งค่า เช่น รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน, บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ในกรณีที่ท่านเลือกให้เว็บไซต์ “จดจำรหัสผ่านของท่าน”, การตั้งค่าภาษาที่ใช้, หรือการตั้งค่าอื่นๆ

 • ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) , ตำแหน่ง (Location), ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, รายละเอียดและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมตั้งแต่เข้าเว็บไซต์จนถึงลำดับสุดท้ายท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท วันที่และระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงระยะเวลาในการเข้าชม

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เราจัดเก็บข้อมูลคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเว็บบราเซอร์และการตั้งค่าของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งาน

 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตามที่ท่านสนใจ

บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษํทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาคุกกี้และเว็บไซต์ (2) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (3) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด (4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Clound)

ทั้งนี้ ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการ ต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการเข้าถึง การใช้งาน และเพื่อความสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นการใช้งาน

  เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้แต่อย่างใด

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงหน้าเพจหรือหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยม ระยะเวลาในการใช้งาน เข้าใจถึงแหล่งที่มาของผู้เข้าชมทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เข้าชม หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราอาจจะไม่ทราบว่าท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และไม่สามารถพัฒนาพร้อมทั้งติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านปิดการใช้งานจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานของเว็บไซต์บริษัทแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าและบริการในช่องทางอื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ของคุณได้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการทำงานของคุกกี้ได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชื่อมโยงยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ บริษัทได้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ การป้องกันด้านเทคนิค ซึ่งธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน ปละสภาพความพร้อมของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กฏหมายกำหนด

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO

บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด
1405 ชั้น 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ https://www.มอเตอร์ไฟฟ้า.com
หมายเลขโทรศัพท์ 088-003-5563