Call us
Free Support : +66 88 003 5563

บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ MARATHON จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า

ทั้งในส่วนราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง โรงพยาบาลของรัฐ และในส่วนภาคเอกชน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

ทั้งในด้านความหลากหลาย คุณภาพ และ บริการ เราใส่ใจให้งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.

บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ ผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ MARATHON จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า ทั้งในส่วนราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การบินไทย การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลของรัฐ และในส่วนภาคเอกชน เช่น ศูนย์คอมผิวเตอร์ ธนาคาร โรงแรม รีสอร์ท อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.

ULTIMATE COMMERCIAL

มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านความหลากหลาย คุณภาพ และ บริการ

ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย
 

ㆍมอเตอร์ไฟฟ้า MARATHON

ㆍมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG

ㆍมอเตอร์กันระเบิด CMG

ㆍมอเตอร์กันระเบิด OMEX

Blog